Ilmiy ishlar

Ushbu sahifada mening turli xil mavzulardagi ilmiy ishlarim keltirilgan. Ularning aksari mening bakalavriat bosqichida yozilgan va ular ingliz tilida.

Ishlar quyidagi sohalar bo’yicha tasniflangan.

Iqtisod (Economics)

Jamiyatshunoslik (Sociology)

Atrof-muhit (Environment)